1. Supplication (from the series: 'The Thirty-Six Dramatic Situations') Aleksandra Vajd

2019 | 30 x 40 cm | Černobílé fotogramy na bromostříbrném papíře, ručně barvené (sada tří papírů), (bez adjustace)

50 000 Kč
Kategorie: Aleksandra Vajd
Kategorie: Fotografie
2 I 01 DS Vajd
Adjustace NE

Popis díla

1. Supplication (from the series: 'The Thirty-Six Dramatic Situations')

Název je převzat ze stejnojmenného textu francouzského spisovatele Georgese Poltiho z 19. století, který vyjádřil tezi, že v lidských příbězích a situacích můžeme vysledovat 36 různých dramatických situací, ne méně, ne více. Fotogramy tvoří jednotlivé celky, které lze vnímat jako modely duševních stavů, příklady trvalých a skutečných lidských dilemat jako indexy všech 36 dramatických situací. Každá jednotka představuje jednu situaci založenou na lidských emocích (prosba, vysvobození, katastrofa, šílenství atd.).

U monochromatických fotogramů neposkytuji žádnou jasnou informaci, ale chci, aby ji divák vnímal jako barvu, která je zachycena ve světlocitlivé emulzi. Emulze má potenciál vytvářet informace, kdy černé části fotogramů představují představitelný obraz, který není vidět, protože je přeexponovaný. Projekce se tam mohla odehrát, ale my ji nevidíme. Práce se tedy pohybuje na teoretické reprezentaci hranice možností.


Bio

Aleksandra Vajd vystudovala veterinární medicínu na univerzitě v Lublani v roce 1997. Je absolventkou katedry fotografie na FAMU a New York State University v New Paltz. V roce 2021 se stala odbornou asistentkou na Akademii výtvarných umění v Lublani, kde vede seminář Teorie a praxe fotografického média. Od roku 2008 vede Ateliér fotografie na Vysoké škole uměleckoprůmyslové / AAAD v Praze. Žije a pracuje v Praze a v Lublani.

Autorka: Aleksandra Vajd

Název: 1. Supplication (from the series: 'The Thirty-Six Dramatic Situations')

Datace: 2019

Tisk:  Černobílé fotogramy na bromostříbrném papíře, ručně barvené (sada tří papírů) / B/W photograms on silver gelatin paper, hand dyed (set of three papers)

Rozměr: každý 30 x 40 cm

Edice: 1/1

Certifikát pravosti: ano

Zpět do obchodu