Untitled (ALWAYS NOW) 1B Václav Kopecký

2022 | 46 x 61 cm | bromostříbrná černobílá fotografie

40 000 Kč
Kategorie: Václav Kopecký
1B Kopecky
Adjustace ANO

Popis díla

Untitled (ALWAYS NOW) 1B

Na výsek času, který fotografie má tu schopnost zploštit na papír či do škály černobílých tónů se lze dívat jako na bublinu vznášející se někde před námi, kterou lze pozorovat z mnoha různých úhlů. Tyto výseky perspektivy mohou mít různá pozadí, různé geometrické tvary a uspořádání a různé barevné asociace, které autor přísně drží v celistvosti provedení včetně rámu. Stěžejní motiv série tvoří kruh, který slouží jako brána do dalších světů podobně jako naše oči. Kruh je zároveň tvarem, jež lze chápat jako metaforu určitého znázornění času nebo též bezčasí, které zvolené motivy mohou evokovat.


Bio

Václav Kopecký je absolventem magisterského studia v Ateliéru fotografie Hynka Alta a Aleksandry Vajd na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a bakalářského programu v ateliéru fotografie Pavla Baňky na Fakultě umění a designu, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V roce 2019 obhájil PhD titul v rámci doktorskému studia výtvarných umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Od roku 2020 vede ateliér Aplikované fotografie na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Žije a pracuje v Praze.

Autor: Václav Kopecký

Název: Untitled (ALWAYS NOW) 1B

Datace: 2022

Technika (Tisk): bromostříbrná černobílá fotografie

silver-gelatine b&w photography

Rozměr: 46 x 61 cm

Edice: 3 + 1 AP (číslováno a signováno / Signed and Dated)

Zpět do obchodu