Slovník pojmů

Slovnicek pojmu_Simanek

pohled do instalace výstavy Dušana Šimánka: Herbář, Fotograf Gallery, 2019Pro ty, kteří si zatím nejsou úplně jisti anebo dostatečně obeznámeni s uměním fotografie, přichází primární otázka: Jak se v tom všem zorientovat?

Napomůže především správné chápání základního názvosloví a s ním spojených hledisek, která ovlivňují mnoho faktorů a často také cenu.

A proto zde uvádíme slovník základních pojmů.

 

 

EDICE

– Většina fotografií určených k prodeji má být vydána v edici čili číselné řadě, která přesně definuje, kolik rozmnoženin vzniklo, v jakém formátu a jaké má konkrétní daná fotografie v rámci edice pořadí, což má ve výsledku vliv také na cenu.

 

CERTIFIKACE

– Jedná se o metodu, nejčastěji formou listiny zvané "certifikát pravosti", skrze kterou autor či autorka svým podpisem stvrzuje pravost fotografie na základě podrobných informací o edici, formátu, způsobu vyhotovení a dalších detailech.

 

ADJUSTACE

– Je fixace zvětšeniny jako např. pasparta, rám či jiná forma uchycení díla. Určitě lze doporučit adjustaci a rámování nezanedbat, zvolit např. muzeální skla, která eliminují účinky UV paprsků. Vhodně zvolená adjustace má schopnost akcentovat kvality daného díla a to rovněž v souladu s interiérem.

 

TECHNIKA

– Spektrum fotografických technik vyhotovení reprodukce může být velmi široké. Od historických technik cyanotypie či daguerrotypie přes klasické ve fotokomoře ručně vytvořené printy (ty staré bývají nazývány „vintage printy“), dnes již vzácné ciba chromy (jelikož jejich výroba zanikla) až po moderní lambda printy, archivní inkjet, giclée apod.

 

ÚDRŽBA

Fotografie vyžadují podobnou péči jako další podobné muzeální artefakty, u nichž se pracuje především s omezením přímého slunečního svitu, vlhkosti či prachu. Fotografie bez adjustace by měly být patřičně uloženy v materiálech vhodných k archivování, které nezpůsobují kyselost a nemohou ohrozit trvanlivost zvětšeniny.

 
 AUTOR/KA

– Je umělec či umělkyně, který/á svým dílem zprostředkovává určitý neverbální dialog, přináší vizuální poselství. K prodeji vlastní tvorby může mít občas i ambivalentní vztah, a proto je dobré být v kontaktu s odborníky, poradci, kurátory apod., kteří pomohou prodej realizovat.

 

PORADCE/KYNĚ

– Poradcem nebo poradkyní myslíme člověka, který má dlouholetou zkušenost s uměleckým provozem, vnímá nuance provozu a vztahů v rámci scény, disponuje schopností predikovat potenciál vybraných umělců/kyň a v neposlední řadě dokáže se všemi zúčastněnými komunikovat.

 

SBĚRATEL/KA

– Je pro prodej díla klíčovou postavou. Nemusí disponovat nadbytkem prostředků, měl/a by ovšem mít o dílo zájem a také určitou představu o rozpočtu, který je ochoten/a do daných aktivit vložit. Sběratel nebo sběratelka může nakupovat pohlednice v antikvariátech po desetikorunách, stejně tak jako rozšafně utrácet na aukcích, ale měl/a by časem rozpoznat směr, kterým se jeho/její sbírka ubírá a co ji činí unikátní.

 

ZVĚDAVOST

– Tento výraz ve výčtu terminologie často schází. Je ovšem zcela nezbytnou a klíčovou složkou trhu s uměním a vůbec umění jako takového. Doporučujeme ji udržovat na všech stranách, spolu s pobídkou ke komunikaci. Pokud něco nevíte, ptejte se. Není hloupých otázek. Bez nich a zejména bez zvědavosti by něco jako umění neexistovalo.

 

Markéta Kinterová

(publikováno in Fotograf Magazine, Vol. 43 (2022), s. 53-54)

Markéta Kinterová – kurátorka, umělecká ředitelka, šéfredaktorka, odbornice na fotografii, konzultantka
Autorka článku
Markéta Kinterová
Markéta Kinterová je kurátorkou Fotograf Contemporary, šéfredaktorkou časopisu FOTOGRAF, ředitelkou stejnojmenného spolku, umělkyní a pedagožkou na Katedře fotografie (FAMU) v Praze.
Zpět do obchodu